Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1347 7ος Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος
Πρόεδρος Εφετών- Πρόεδρος Τριμελούς 210-640.4228
1349 7ος Τριανταφύλλη Δρακοπούλου
Εφέτης – Μέλος 210-640.4132
1349 7ος Γεώργιος Σχοινοχωρίτης
Εφέτης – Μέλος 210-640.4145

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1346 7ος Ιωάννα Κορρέ 210-640.4143