Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ