Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
Επιλογή Σελίδας

Προστασία Δεδομένων

Αριθμός Πράξης 66 / 2023

Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR)  απο το Εφετείο Αθηνών

Το Εφετείο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με νομοθετικά ρυθμιζόμενες διαδικασίες με σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι, για παράδειγμα, πληροφορίες για τον εαυτό σας, αλλά και γεγονότα που σχετίζονται με το άτομό σας [άρθρο 4 αριθμοί 1 και 13-15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019].

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τηρούμε τις υψηλότερες απαιτήσεις για την ασφάλειά τους.

Για τους λόγους αυτούς με την παρούσα σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και το Ν. 4624/2019, όπως ισχύει:

Περιεχόμενα

 1. α. Στοιχεία υπευθύνου του Δικαστηρίου για την επεξεργασία δεδομένων
  β. Στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Δικαστηρίου (ΥΠΔ)
 2. Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
 3. Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων
 4. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία;
 5. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα;
 6. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
 7. Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας
 8. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων έναντι του Δικαστηρίου
 9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
 10. Εάν υποχρεούστε να παράσχετε τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα
 11. Συλλογή δεδομένων σχετικά με την επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου
 12. Νομοθεσία

1. α. Υπεύθυνος του Δικαστηρίου για την επεξεργασία δεδομένων

Ο υπεύθυνος του Δικαστηρίου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι όπως σημειώνεται παρακάτω:

Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης Εφετείου Αθηνών

Διεύθυνση: Κυρίλλου Λουκάρεως 14,ΤΚ 11522, Αθήνα,

Γραφείο 1347 & 1349, 7ος όροφος

Τηλ: 210-6404132 & 210-4145

e-mail: dioikitiko@efeteioathinon.gr

β. Στοιχεία του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Δικαστηρίου (ΥΠΔ)

Για όλες τις ερωτήσεις που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα από εμάς και για να ασκήσετε τα σχετικά δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και το N. 4624/2019, ο ΥΠΔ είναι στη διάθεσή σας, όπως σημειώνεται παρακάτω:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Δικαστηρίου (ΥΠΔ):

Διεύθυνση: Κυρίλλου Λουκάρεως 14, ΤΚ 11522, Αθήνα,

Γραφείο 1208, 6ος όροφος

Τηλ:210.6404443

e-mail: dpo@efeteioathinon.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του             Ν. 4624/2019, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΥΠΔ του Δικαστηρίου (dpo@efeteioathinon.gr). Σημειώνεται ότι ο ΥΠΔ δεν είναι αρμόδιος να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία του αιτήματός σας, την υπόθεσή σας ή να σας παρέχει νομικές συμβουλές.

2. Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα υποβληθούν σε επεξεργασία, μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων του Δικαστηρίου ή εάν έχετε παράσχει ρητώς τη συγκατάθεσή σας προς τούτο.

Η νομική βάση των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των δικαστικών οργάνων προβλέπεται στο άρθρο 6  παρ. 1 πρώτο εδάφιο περ. γ’ και ε’ και στο άρθρο 9 παρ. 2 περ. στ’ του ΓΚΠΔ, στο άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 και στις σχετικές διατάξεις των αντίστοιχων δικονομικών Κανόνων.

Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση μιας δικαστικής διαδικασίας, τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για την εκτέλεση άλλων νομικών υποχρεώσεων και για τη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις διατήρησης των δεδομένων ή με τις διατάξεις των δικονομικών κανόνων. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και του Ν. 4624/2019 ή οι δικονομικοί κανόνες.

Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων εφαρμόζεται το Κεφάλαιο Δ’ του Ν. 4624/2019 (άρθρα 43-82) καθώς και το Κεφάλαιο Α’ του ιδίου ως άνω νόμου (άρθρα 1-8).

3. Τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων σας

Για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του το Δικαστήριο χρησιμοποιεί διαδικασίες που βασίζονται σε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), στις οποίες εισάγονται τα δεδομένα σας. Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας από ακούσια ή παράνομη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση. Εκτός δικαστικών διαδικασιών υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των παρακάτω κατηγοριών: α) για λόγους ασφάλειας του χώρου του Εφετείου τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας λ.χ. το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου των επισκεπτών εκτός ωραρίου λειτουργίας του Δικαστηρίου, β) πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία του αιτήματός σας, ιδίως η περιεκτική περιγραφή του.

 4. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία;

Στις διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητώς από διάταξη νόμου και στο μέτρο που η επεξεργασία αυτών παρίσταται απαραίτητη στο πλαίσιο της εκάστοτε διαδικασίας.

5. Σε ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα;

Στο Δικαστήριο, με εξαίρεση όσα γίνονται γνωστά κατά τη δημόσια διαδικασία στο ακροατήριο, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν μόνο τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή της διαδικασίας με την οποία σχετίζονται τα δεδομένα σας. Πρόκειται, ειδικότερα, για τους Δικαστές που είναι υπεύθυνοι για την εκάστοτε διαδικασία, καθώς και τους υπαλλήλους του Δικαστηρίου.

Τα δεδομένα σας ανακοινώνονται σε τρίτους, μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητώς από διάταξη νόμου ή εάν υπάρχει ρητή συγκατάθεσή σας για το επιτρεπτό της ανακοίνωσης.

Κατηγορίες αποδεκτών

Το Δικαστήριο ανακοινώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε μεμο-νωμένες περιπτώσεις:

 • Στους μετέχοντες στη διαδικασία κατά την οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας [άρθρο 26§2 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Α’ 109), άρθρα 12, 28, 36 Κώδικα Δικηγόρων (Α’ 208), άρθρο 13 παρ. 1 Κώδικα Συμβολαιογράφων (Α’96), και άρθρα 21, 22, 35 παρ. 2, 36, 39 Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Α’ 126)].
 • Σύμφωνα με τις εκάστοτε δικονομικές διατάξεις σε μία διαδικασία, η οποία έχει ανατεθεί σε πρόσωπα, όπως πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβού-λους ή διερμηνείς. Οι μάρτυρες καθώς και οι ενόρκως βεβαιούντες ανακοι-νώνουν τις πληροφορίες που αφορούν το πρόσωπό σας, στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, σύμφωνα με τους οικείους δικονομικούς κανόνες.
 • Σε άλλα δικαστήρια ή δικαστικές αρχές, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.
 • Σε Αρχές, όπως οι Αρχές ασφαλείας, για την εκτέλεση των νομικών τους καθηκόντων.
 • Σε άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε διαδικασίες που αφορούν το αρχείο του Δικαστηρίου ή άλλα πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν έλεγχο σύμφωνα με τον εκάστοτε κανονισμό ή με βάση άλλες νομικές διατάξεις.
 • Ως προς την λειτουργία της ιστοσελίδας στους συμβεβλημένους τρίτους που υποστηρίζουν ή διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία της.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας περιλαμβάνονται στους φακέλους των δικογραφιών της υπόθεσης (σε έγχαρτη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή).

Οι προθεσμίες διατήρησης των φακέλων των δικογραφιών της υπόθεσης καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζουν τις περιόδους διατήρησης των εγγράφων στο Δικαστήριο [άρθρο 13 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ΒΔ 120/1966 «Περί τρόπου καταστροφής αχρήστων αρχείων των Δικαστικών Υπηρεσιών» (Α’ 30)].

Η αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Δικαστήριο σε σχέση με καταχωρίσεις και ερωτήματα κυρίως από πολίτες ή σε σχέση με άλλα διοικητικά θέματα του Δικαστηρίου διενεργείται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Δικαστηρίου για τη διατήρηση και την καταστροφή των αρχείων στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης αρχείων.

7. Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας

Στους δημοσίως προσβάσιμους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δικαστηρίου ενδέχεται να λειτουργεί, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου που βασίζεται στην περ. β’ του πρώτου εδαφίου της  παρ. 3 και στην περ. ε’ του πρώτου εδαφίου της  παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ καθώς και στο άρθρο 5 του Ν. 4624/2019, σύστημα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου και εικόνας, στο μέτρο που η χρήση του συστήματος αυτού είναι απαραίτητη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση λειτουργίας συστήματος επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας οι εισερχόμενοι στους καλυπτόμενους από κλειστό κύκλωμα συστήματος επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας χώρους προειδοποιούνται σχετικώς με την προβλεπόμενη σήμανση.

8. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων έναντι του Δικαστηρίου

Προκειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, η σχετική με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία σας παρέχει ορισμένα δικαιώματα τα οποία μπορείτε να επικαλεστείτε έναντι του Δικαστηρίου:

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία (άρθρο 15 ΓΚΠΔ),
Διόρθωση ανακριβών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ),
Διαγραφή δεδομένων που δεν χρειάζονται πλέον (άρθρο 17 ΓΚΠΔ),
Περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ),
Φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ),
Αντίταξη στην επεξεργασία (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του σοβαρά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μπορείτε πάντα να απευθύνεστε με αίτησή σας στο Δικαστήριο για τυχόν ερωτήματα σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτό. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή:

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Αρχή)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ..11523 Αθήνα

Τηλ: 2106475600

e-mail: www.dpa.gr

Η Αρχή είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του Ν. 4624/2019 και άλλων νομικών διατάξεων που αφορούν την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ελληνική Επικράτεια (άρθρο 9 του ν. 4624/2019). Επισημαίνεται όμως ότι σύμφωνα με ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 55 παρ. 3 του ΓΚΠΔ και άρθρα 10 παρ. 5 και 58 παρ. 1 του Ν. 4624/2019) η Αρχή δεν είναι αρμόδια να ελέγχει πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενερ-γούνται από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής λειτουργίας και των δικαστικών τους καθηκόντων.

10. Εάν υποχρεούστε να παράσχετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα

Πρέπει να παράσχετε μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απαραίτητα για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ή για την επεξεργασία του αιτήματός σας ή όταν το Δικαστήριο είναι υποχρεωμένο για τη συλλογή τους βάσει άλλων νομικών διατάξεων.

11. Συλλογή δεδομένων σχετικά με την επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου

Έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την τήρηση των κανόνων προστασίας δεδομένων.

Ο διαδικτυακός μας τόπος (website) περιέχει συνδέσμους προς διαδι-κτυακούς τόπους τρίτων ως προς τους οποίους δεν ασκούμε έλεγχο και ειδικότερα για το κατά πόσον έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καθώς ο διαδικτυακός μας τόπος ενημερώνεται και χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες, ενδέχεται να απαιτούνται προσαρμογές αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων. Επομένως, σας συνιστούμε να ανατρέχετε σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Κάθε φορά που περιηγείστε στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου ή κάθε φορά που έχετε πρόσβαση σε αρχεία του διαδικτυακού τόπου, δεδομένα σχετικά με αυτήν τη διαδικασία αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 • Συγκεκριμένα, τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται στο ημερολόγιο (log) του διακομιστή (server) του Δικαστηρίου για κάθε πρόσβαση/ανάκτηση:
 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου [Internet Protocol (ΙΡ) Address],
 • η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της συνεδρίας,
 • η σελίδα που ανακτήθηκε/το όνομα του αρχείου που ανακτήθηκε,
 • το μήνυμα εάν η πρόσβαση σε ιστοσελίδα του ιστότοπου και η ανάκτηση κάποιου αρχείου ήταν επιτυχής.

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου [Internet Protocol (ΙΡ) Address] από το σύστημα είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την διαβίβαση του διαδικτυακού τόπου στον Η/Υ  του χρήστη.

Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διακομιστών του Δικαστηρίου. Τα αρχεία καταγραφής διαγράφονται μετά από 30 ημέρες.

Δεν γίνεται ταυτοποίηση του χρήστη με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούμαστε σε ενημέρωση του χρήστη, ο οποίος δεν έχει τα δικαιώματα των άρθρων 15-20 ΓΚΠΔ.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αιτηθούμε τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για την ταυτοποίηση του δράστη κατά τις σχετικές διατάξεις σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή προσπά-θειας πρόσβασης στους διακομιστές μας.

Η κλήση μεμονωμένων σελίδων cookies συνεδρίας (session/transient cookies) χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πλοήγησης. Αυτά τα cookies συνεδρίας δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και διαγράφονται αυτομάτως από το πληροφοριακό σύστημα του χρήστη μετά την έξοδο από τον ιστότοπο του Δικαστηρίου. Δεν χρησιμοποιούνται τεχνικές, όπως οι μικροεφαρ-μογές Java  ή οι έλεγχοι Active X, οι οποίες καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της συμπεριφοράς πρόσβασης των χρηστών.

12. Νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119 1)].

Σύνδεσμος: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L: 2016:119:FULL&from=ES Ν. 4624/2019, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

Σύνδεσμος: https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/552084/nomos-4624-2019

Αθήνα, 16/3/2023

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών

Δημήτριος Οικονόμου 

Πρόεδρος Εφετών