Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Γενικού Αρχείου

(Είσοδος μόνο από οδό Δέγλερη)

Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο 
3ος   Προϊστάμενος Τμήματος Γενικού Αρχείου 210-640-4253
FAX:210-640-4723
Γραμματεία Γενικού Αρχείου 210-640-4724
210-640-4728
210-640-4730
210-640-4736
210-640-4737