Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ AΡΧΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
3ος Δαγρές Ιωάννης Προϊστάμενος 210-640.4253
3ος Κουρτεσιώτη Ευανθία 210-640.4736
3ος Ζαβιτσάνος Κων/νος 210-640.4725
3ος Δούρος Γεώργιος 210-640.4730
3ος Ρασούλη Μαρία 210-640.4724
3ος Καλλιγερή Αδαμαντία 210-640.4737
3ος Γεραφέντης Νικόλαος 210-630.4728