Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1223 6ος Καλκαβούρας Πέτρος Προϊστάμενος 210-640.4152
1220 6ος Μαυραγάννης Πέτρος 210-640.4469
1220 6ος Πανταζή Πανωραία 210-640.4470
1220 6ος Βουδούρη Πηνελόπη 210-640.