Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Διακίνησης &

Παρακολούθησης Πορείας Ποινικών Δικογραφιών

 

Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο 
6ος 1223 Προϊστάμενος Τμήματος Διακίνησης & Παρακολούθησης Πορείας Ποινικών Δικογραφιών 210-640-4152
FAX:210-640-4796
6ος 1227 Γραμματεία Τμήματος Διακίνησης & Παρακολούθησης Πορείας Ποινικών Δικογραφιών 210-640-4469
210-640-4486
210-640-4470
210-640-4468