Επιλογή Σελίδας

Διεύθυνση Εφετείου Αθηνών

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Όροφος Γραφείο Ονοματεπώνυμο Τίτλος Τηλέφωνο 
7ος 1347 Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος Πρόεδρος Εφετών- Πρόεδρος Τριμελούς 210-640.4228
1349 Τριανταφύλλη Δρακοπούλου Εφέτης – Μέλος 210-640.4132
1349 Γεώργιος Σχοινοχωρίτης Εφέτης – Μέλος 210-640.4145

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο 
7ος 1346 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας 210-640-4143
FAX:210-640-4544