Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1348 7ος Παναγιώτα Τόλκα Προϊσταμένη 210-640.4146
1348 7ος Κανατά Ερασμία Γραμματεία 210-640.4662
1348 7ος Καστρίτση Αθηνά Γραμματεία 210-640.4662
1345 7ος Κατσουλάκη Μαρία Πρωτόκολλο 210-640.4144
1350 7ος Αίθουσα Εφετών 210-640.4101
1350 7ος Σακκάτου Ναυσικά Αίθουσα Εφετών 210-640.4101
1321 7ος Σούμπαση Ελισάβετ Γραμ. Επιθεωρητή 210-640.4402
1332 7ος Βιβλιοθήκη 210-640.4412
1341 7ος Μπαλαχούτης Αθ. Διαχείριση 210-640.4206
1341 7ος Γραββάνη Πέρσα Γραφείο Επιμελητών 210-640.4207
1341 7ος Παυλόπουλος Βασ. Γραφείο Επιμελητών 210-640.4240
1341 7ος Μπέκιος Λάμπρος Γραφείο Επιμελητών 210-640.4240
1347 7ος Αστυνομικός 210-640.4237
1325 7ος Αθανασόπουλος Βασίλ. Γραμματέας ανάκρισης 210-640.4837
1360 7ος Καραβασίλη Μαρίνα Γραμματέας ανάκρισης 210-640.4786
1360 7ος Κυπραίου Δέσποινα Γραμματέας ανάκρισης 210-640.0891
1360 7ος Γραμματέας ανάκρισης 210-640.4134
1360 7ος Γραμματέας ανάκρισης 210-640.4780