Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Διοικητικό 

 

Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο 
7ος 1348 Προϊστάμενος Διοικητικού Τμήματος 210-640-4146
FAX:
210-640-4644
Γραμματεία Διοικητικού Τμήματος 210-640-4662
7ος 1345 Πρωτόκολλο 210-640-4144
210-640-4743
7ος 1350 Αίθουσα Εφετών 210-640-4101
7ος 1321 Γραμματεία Επιθεωρητή 210-640-4402
7ος 1332 Βιβλιοθήκη 210-640-4412
7ος 1341 Διαχείριση 210-640-4206
Επιμελητές 210-640-4207
210-640-4240
7ος 1347 Αστυνομικός 210-640-4237
7ος 1325 Γραμματεία ανάκρισης 210-640-4837
1358 210-640-4780
1360 210-640-4786
1359 210-640-4134
1360 210-640-0891