Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1218 6ος Κονδύλη Βάσω Προϊσταμένη 210-640.4448
1215 6ος Αυγερινός Γεώργιος Δημοσίευση Εκκαθάριση 210-640.4467
1217 6ος Καραμπίνας Σπυρίδων Βεβαιωθέντα 210-640.4445
1215 6ος Εξάρχου Δέσποινα Εκκαθάριση Βεβαιωθέντα 210-640.4465
1215 6ος Νικολόπουλος Γεώργιος Πρωτόκολλο Εκκαθάριση 210-640.4466
1217 6ος Κτενά Γεωργία Ποινικό Μητρώο 210-640.4444
1217 6ος
1218 6ος Κοσμαδάκη Αθηνά Ένδικα Μέσα 210-640.4447
1215 6ος Σιώρος Αναστάσιος Δημοσίευση 210-640.4466