Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Δημοσίευσης, Στατιστικής & Πολιτικών Ενδίκων Μέσων

 

Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο 
6ος 1210 Προϊστάμενος Τμήματος Δημοσίευσης, Στατιστικής & Πολιτικών Ενδίκων Μέσων 210-640-4150
Στατιστική
1208 Ένδικα μέσα 210-640-4441
1208 Δημοσίευση 210-640-4442
1210 Δημοσίευση 210-640-4443