Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Καθαρογραφής Πολιτικών Αποφάσεων

(Είσοδος μόνο από οδό Λουκάρεως)

Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο 
3ος 901Γ Προϊστάμενος Τμήματος Καθαρογραφής Πολιτικών Αποφάσεων 210-640-4823
210-640-4564
901Γ Γραμματεία Τμήματος Καθαρογραφής Πολιτικών Αποφάσεων 210-640-4823
210-640-4562
901.1Γ Γραμματεία Τμήματος Καθαρογραφής Πολιτικών Αποφάσεων 210-640-4553
210-640-4568
Γ907 (ΔΣΑ) Απόγραφα 210-640-4566