Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚAΘΑΡΟΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
3ος 901Γ Καρβέλα Παναγιώτα Προϊσταμένη 210-640.4823
3ος 901Γ Γεωργοπούλου Ελένη 210-640.4553
3ος 901Γ Καραγιάννη Αναστασία 210-640.4553
3ος 901Γ Κουγιουμουτζή Αικατερίνη 210-640.4562
3ος 901Γ Πάλλα Αγγελική 210-640.4823
3ος 901Γ Πανταζή Πανωραία 210-640.4564
3ος 901Γ Παναγιωτόπουλος Χάρης 210-640.4566
3ος 901Γ Σερεντίνη Μαργαρίτα 210-640.4562
3ος 901Γ Τουμαζάτου Αιμιλία 210-640.4562
3ος 901Γ Πολυτσαρχάκη Χρυσούλα 210-640.4562
3ος 901Γ Παπανίκος Θεόφιλος 210-640.4562
3ος 901Γ Φιλιππίδου Αικατερίνη 210-640.4564
3ος 901Γ Χατζηγεωργίου Αναστ. 210-640.4568