Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1320 7ος Δόσχορη Όλγα Προϊσταμένη 210-640.4147
1320 7ος Ζαχαριουδάκη Χρυσή Πειθαρχικό 210-640.4418