Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Πολιτικών Εδρών

 

Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο 
6ος 1206 Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικών Εδρών 210-640-4148
FAX:210-640-4433
6ος 1205 1o Δημόσιο 210-640-4432
6ος 1201 2ο Δημόσιο 210-640-4665
6ος 1203 3ο Εργατικά 210-640-4426
6ος 1202 4ο Εργατικά 210-640-4423
6ος 1206 5ο  Εργατικά 210-640-4433
6ος 1201 7ο Μισθώσεις 210-640-4420
6ος 1205 8ο Εργατικά 210-640-4430
6ος 1202 9ο Οικογενειακό 210-640-4422
6ος 1204 10ο Αυτοκίνητα 210-640-4428
6ος 1205 11ο  Αυτοκίνητα 210-640-4431
6ος 1204 12ο  Αυτοκίνητα 210-640-4427
6ος 1203 13ο  Ενοχικό 210-640-4424
6ος 1204 14ο Ενοχικό 210-640-4429
6ος 1203 15ο Ενοχικό και 17ο Κοιν. Σημάτων 210-640-4425
6ος 1202 Ενοχικό 16o και 18ο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 210-640-4421