Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1206 Καλούδης Αλέξανδρος Προϊστάμενος 210-640.4148
Fax: 210-640.4433
1205 Α1 ισόγειο Ανδριοπούλου Β. 1ο  Δημόσιο 210-640.4432
1201 Α1 ισόγειο Διαμαντόπουλος Ιωαν. 2ο  Δημόσιο 210-640.4665
1203 Β1 -1 υπόγ. Παπαζαφείρη Καλλιόπη
3ο  Εργατικά 210-640.4425
1202 Γ1 -2 υπόγ. Ελισάβετ Τσιτσικάου 4ο  Εργατικά 210-640.4423
1206 Β1 -1 υπόγ. Κοπτερίδου Χρυσούλα 5ο  Εργατικά 210-640.4433
1201 Γ1 -2 υπόγ. Δελατόλας Πέτρος 7ο Μισθώσεις 210-640.4420
1205 Β2 -1 υπόγ. Μπριντζίκη Φωτεινή 8ο  Εμπράγματο 210-640.4430
1202 Α1 ισόγειο Αναγνωστοπούλου Μαρία 9ο  Οικογενειακό 210-640.4422
1204 Γ2 -2 υπόγ. Αναγνωστοπούλου Θεώνη 10ο  Αυτοκίνητα 210-640.4428
1204 Α1 ισόγειο Καρβουνιάρη Μαρία 11ο Αυτοκίνητα 210-640.4431
1204 Β1 -1 υπόγ. Φλώρος Κων/νος 12ο  Αυτοκίνητα 210-640.4427
1203 Β1 -1 υπόγ. Σανιδά Νίκη 13ο Ενοχικό 210-640.4424
1204 Γ1 -2 υπόγ. Ξανθάκη Ιωάννα 14ο Ενοχικό 210-640.4429
1203 Δ1 -3 υπόγ. Καρρά Ελένη 15ο + 17ο Ενοχικό 210-640.4426
1202 Γ1 -2 υπόγ. Κλουβάτος Μαρίνος 16ο + 18ο Ενοχικό 210-640.4421