Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
1206   Καλούδης Αλέξανδρος Προϊστάμενος 210-640.4148  
        Fax: 210-640.4433  
1205 Α1 ισόγειο Ανδριοπούλου Β. 1ο  Δημόσιο 210-640.4432  
1201 Α1 ισόγειο Διαμαντόπουλος Ιωαν. 2ο  Δημόσιο 210-640.4665  
1203 Β1 -1 υπόγ. Καρρά Ελένη  3ο  Εργατικά 210-640.4426  
1202 Γ1 -2 υπόγ. Ελισάβετ Τσιτσικάου 4ο  Εργατικά 210-640.4423  
1206 Β1 -1 υπόγ. Κοπτερίδου Χρυσούλα 5ο  Εργατικά 210-640.4433  
1201 Γ1 -2 υπόγ. Δελατόλας Πέτρος 7ο Μισθώσεις 210-640.4420  
1205 Β2 -1 υπόγ. Μπριντζίκη Φωτεινή 8ο  Εμπράγματο 210-640.4430  
1202 Α1 ισόγειο Αναγνωστοπούλου Μαρία 9ο  Οικογενειακό 210-640.4422  
1204 Γ2 -2 υπόγ. Αναγνωστοπούλου Θεώνη 10ο  Αυτοκίνητα 210-640.4428  
1204 Α1 ισόγειο Καρβουνιάρη Μαρία 11ο Αυτοκίνητα 210-640.4431  
1204 Β1 -1 υπόγ. Φλώρος Κων/νος 12ο  Αυτοκίνητα 210-640.4427  
1203 Β1 -1 υπόγ. Σανιδά Νίκη 13ο Ενοχικό 210-640.4424  
1204 Γ1 -2 υπόγ. Παπαζαφείρη Καλλιόπη
14ο Ενοχικό 210-640.4429  
1203 Δ1 -3 υπόγ. Ελένη Μαχαίρα
15ο + 17ο Ενοχικό 210-640.4425  
1202 Γ1 -2 υπόγ. Κλουβάτος Μαρίνος 16ο + 18ο Ενοχικό 210-640.4421