Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1115 5ος Αλεβιζάκη Διονυσία Προϊσταμένη 210-640.4535
1115 5ος Κοτίνη Αικατερίνη 210-640.4532
1115 5ος Αγοραστού Κων/να 210-640.4530
1115 5ος Φιλιπποπούλου Χαρά 210-640.4532