Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Βουλευμάτων

 

Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο
5ος 1133 Προϊστάμενος Τμήματος Βουλευμάτων 210-640-4157
FAX:210-640-4575
1133 Γραμματεία Τμήματος Βουλευμάτων 210-640-4576
210-640-4577
210-640-4578
1136 Γραμματεία Τμήματος Βουλευμάτων 210-640-4582
210-640-4583
1137 Γραμματεία Τμήματος Βουλευμάτων 210-640-4584