Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1133 5ος Γεωργοπούλου Γεωργία
Προϊσταμένη 210-640.4157
1133 5ος Δημητρόπουλος Διαμαντής   210-640.4578
1133 5ος Καλλιντέρη Ευγενία   210-640.4577
1133 5ος Χρονάς Νικόλαος   210-640.4577
1133 5ος Μαρίνης Μιχάλης   210-640.4578
1136 5ος Μώραλη Αφροδίτη   210-640.4582
1137 5ος Λάππα Λυγία
  210-640.4584
1137 5ος Φλωράκη Αρσινόη   210-640.4585