Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1133 5ος Τζανιδάκη Στυλιανή Προϊσταμένη 210-640.4157
1133 5ος Δημητρόπουλος Διαμ. 210-640.4578
1133 5ος Καλλιντέρη Ευγενία 210-640.4577
1133 5ος Χρονάς Νικόλαος 210-640.4577
1133 5ος Μαρίνης Μιχάλης 210-640.4578
1136 5ος Μώραλη Αφροδίτη 210-640.4582
1137 5ος Γαλιάτσος Κων/νος 210-640.4584
1137 5ος Φλωράκη Αρσινόη 210-640.4585