Επιλογή Σελίδας

3ο Τμήμα ΕΡΓΑΤΙΚΑ περιόδου 2014 – 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λεωνίδας Ντούλης


ΕΦΕΤΕΣ
1. Βασιλική Κουτράκου
2. Ελένη Χροναίου
3. Μελπομένη Χιώτου
4. Γεράσιμος Διονυσάτος
5. Θεοφανώ Κουτσουμπέλα
6. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος
7. Αλεξάνδρα Παπαπέτρου
8. Αγγελική Καρδαρά

Οι Πρόεδροι Εφετών Δήμητρα Παυλόγιανννη & Γεώργιος Δημάκης θα δικάζουν ως Δικαστές Μονομελούς Εφετείου


Συνεδριάζει: 70Δ 1ος όροφος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

 • 16/9/2014
 • 30/9/2014
 • 14/10/2014
 • 4/11/2014
 • 18/11/2014
 • 2/12/2014
 • 13/1/2015
 • 27/1/2015
 • 10/2/2015
 • 24/2/2015
 • 10/3/2015
 • 24/3/2015
 • 28/4/2015
 • 12/5/2015
 • 26/5/2015