Επιλογή Σελίδας

7ο Τμήμα ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ περιόδου 2014 – 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θα ορίζεται κατά μήνα με απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης


ΕΦΕΤΕΣ
1. Αναστασία Περιστεράκη
2. Ευσεβεία Λιακοπούλου
3. Μαρία Τόμου

Συνεδριάζει: 70Ε 1ος όροφος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

 • 23/9/2014
 • 14/10/2014
 • 11/11/2014
 • 25/11/2014
 • 9/12/2014
 • 16/12/2014
 • 20/1/2015
 • 3/2/2015
 • 17/2/2015
 • 3/3/2015
 • 17/3/2015
 • 21/4/2015
 • 5/5/2015
 • 19/5/2015
 • 2/6/2015