Επιλογή Σελίδας

9ο Τμήμα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ περιόδου 2014 – 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεόδωρος Σπηλιάδης


ΕΦΕΤΕΣ
1. Καλλιόπη Φαββατά
2. Αικατερίνη Χρυσικοπούλου
3. Αθανάσιος Τσουλός
4. Ιωάννης Μαρούδης
5. Κωνσταντίνα Παλούδη
6. Μαρία Τρίκα
7. Ελένη Κλωνάρη

Συνεδριάζει: 70Γ 1ος όροφος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Όλγα Δόσχορη (Γρ. 1203)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6404425ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

 • 25/9/2014
 • 9/10/2014
 • 23/10/2014
 • 13/11/2014
 • 27/11/2014
 • 11/12/2014
 • 15/1/2015
 • 29/1/2015
 • 12/2/2015
 • 26/2/2015
 • 12/3/2015
 • 26/3/2015
 • 23/4/2015
 • 7/5/2015
 • 21/5/2015