Επιλογή Σελίδας

1ο Τμήμα ΔΗΜΟΣΙΟ περιόδου 2016 – 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Παπανδρέου


ΕΦΕΤΕΣ
1. Παναγιώτης Βενιζελέας
2. Μελπομένη Χιώτου
3. Αντιγόνη Τζελέπη
4. Ελένη Θεοδωρακοπούλου

Συνεδριάζει: 70Γ 1ος όροφος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασιλική Ανδριοπούλου (Γρ. 1205)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6404432ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

 • 27/9/2016
 • 11/10/2016
 • 25/10/2016
 • 8/11/2016
 • 22/11/2016
 • 13/12/2016
 • 17/1/2017
 • 31/1/2017
 • 14/2/2017
 • 28/2/2017
 • 14/3/2017
 • 28/3/2017
 • 25/4/2017
 • 9/5/2017
 • 23/5/2017