Επιλογή Σελίδας

7ο Τμήμα ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ περιόδου 2018 – 2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δήμητρα Παυλόγιαννη


ΕΦΕΤΕΣ
1. Μαρία Φραγκιαδάκη
2. Θωμάς Παπαδόπουλος
3. Γεώργιος Τσιάμπας
4. Μαρία Μαλτέζου
5. Γεωργία Κατσιμαγκλή
6. Αθανάσιος Τσουλός
7. Αλεξάνδρα Αποστολάκη
8. Κωνσταντίνα Νάκου
9. Βασιλική Κουτράκου
10. Μαρία Τόμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πέτρος Δελατόλας (Γρ. 1201)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6404420ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

 • 18/9/2018
 • 9/10/2018
 • 23/10/2018
 • 06/11/2018
 • 20/11/2018
 • 4/12/2018
 • 15/1/2019
 • 29/1/2019
 • 12/2/2019
 • 26/2/2019
 • 12/3/2019
 • 26/3/2019
 • 9/4/2019
 • 14/5/2019
 • 28/5/2019