Επιλογή Σελίδας

5ο Τμήμα ΕΡΓΑΤΙΚΑ περιόδου 2019 – 2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Εριέττα Χαλεβίδου


ΕΦΕΤΕΣ
1. Μελπομένη Χιώτου
2. Γεράσιμος Διονυσάτος
3. Δημήτριος Ανέστης
4. Αγγελική Καρδαρά
5. Δομνίκη Λασπά
6. Μαρία Παπαδημητρίου
7. Νικόλαος Μήλιος
8. Χριστίνα Λίμουρα
9. Αννα Λεοντίου
10. Κωνσταντίνα Κωτσοπούλου
11. Μαρία Βλάχου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρυσούλα Κοπτερίδου (Γρ. 1206)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6404433ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

 • 24-09-2019
 • 08-10-2019
 • 22-10-2019
 • 12-11-2019
 • 26-11-2019
 • 10-12-2019
 • 14-01-2020
 • 28-01-2020
 • 11-02-2020
 • 25-02-2020
 • 10-03-2020
 • 24-03-2020
 • 28-04-2020
 • 12-05-2020
 • 26-05-2020