Επιλογή Σελίδας

9ο Τμήμα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ περιόδου 2019 – 2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φαββατά Καλλιόπη


ΕΦΕΤΕΣ
1. Πέτρος Κλάδος
2. Μόσχα Πολέμη
3. Κωνσταντίνα Παλούδη
4. Ελένη Κλωνάρη
5. Ελένη Τραγουδάρα
6. Μαρία Ηλία –Πρωϊμάκη
7. Ελευθερία Σπανομήτρου
8. Καλλιόπη Ζήκου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Αναγνωστοπούλου (Γρ. 1202)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6404422ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

 • 26-09-2019
 • 17-10-2019
 • 31-10-2019
 • 14-11-2019
 • 28-11-2019
 • 12-12-2019
 • 16-01-2020
 • 30-01-2020
 • 13-02-2020
 • 27-02-2020
 • 12-03-2020
 • 26-03-2020
 • 09-04-2020
 • 14-05-2020
 • 28-05-2020