Επιλογή Σελίδας

ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 2015 – 2016

Α΄ Κλιμάκιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ευφροσύνη Καλογεράτου


ΕΦΕΤΕΣ
1. Άννα Φωτοπούλου Ιωάννου
2. Ιωάννης Τζιμπλάκης
3. Χαρίκλεια Λυρίτση
4. Αικατερίνη Σπηλιωτοπούλου

Β΄ Κλιμάκιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανδρέας Παπαδημητρίου


ΕΦΕΤΕΣ
1. Αλεξάνδρα Αποστολάκη
2. Κωνσταντίνα Αγγελάκη
3. Ευαγγελία Δαούτη
4. Μαρία Σπυρίδου

Γ΄ Κλιμάκιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταματική Μιχαλέτου


ΕΦΕΤΕΣ
1. Παναγιώτης Βενιζελέας
2. Αναστασία Καραμανίδου
3. Ελένη Μιχαλάκη
4. Παναγιώτα Διακουμάκου

Αναπληρωτές

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

1. Μαρία Βασδέκη

2. Κωνσταντίνος Μπαλντάς

3. Αλέξανδρος Σάββας


ΕΦΕΤΕΣ
1. Φωτεινή Μήτρακα
2. Αγγελική Καμπανάρη
3. Παρασκευή Τσούμαρη
4. Σοφία Μιχαλοπούλου
5. Σταμάτα Πετσάλη
6. Ουρανία Κουζέλη
7. Παναγιώτης Παυλίδης
8. Χριστίνα Πουρνάρα
9. Ευτέρπη Καραχάλιου
10. Ευγενία Ντολοπούλου
11. Γεώργιος Τσιάμπας
12. Ασημίνα Υφαντή