Επιλογή Σελίδας

ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ 2016 – 2017

Α΄ Κλιμάκιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος


ΕΦΕΤΕΣ
1. Κωνσταντίνα Αγγελάκη
2. Αργυρώ Κανελλοπούλου
3. Αριστέα Ρουσέα
4. Χριστίνα Ρωμέση

Β΄ Κλιμάκιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σοφία Τζουμερκιώτη


ΕΦΕΤΕΣ
1. Αγγελική Καμπανάρη
2. Καλλιόπη Χόνδρου
3. Παύλος Μαυρομάτης
4. Βασιλική Γιαννακού

Γ΄ Κλιμάκιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αικατερίνη Ρέτσα


ΕΦΕΤΕΣ
1. Λεωνίδας Τσιγκρής
2. Ευγενία Ντολοπούλου
3. Παναγιώτα Διακουμάκου
4. Χρυσαφίνα Ζυγούρη

Αναπληρωτές

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

1. Ελισάβετ Τσιρακίδου

2. Αικατερίνη Καραμανίδου

3. Θεόδωρος Κανελλόπουλος


ΕΦΕΤΕΣ
1. Ευαγγελία Γίτση
2. Αριστέα Τσαμαδιά
3. Χριστίνα Πουρνάρα
4. Μαρία Δημητροπούλου-Ανδρεάδου
5. Ελένη Τραγουδάρα
6. Δέσποινα Βασιλοδημητράκη
7. Αντιγόνη Κάστιζα
8. Μιχαήλ Αποστολάκης
9. Τριανταφύλλη Δρακοπούλου
10. Νικόλαος Μήλιος
11. Αριστέα Ρουσέα
12. Ευαγγελία Δαούτη