Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Γραμματέων Ποινικών Εδρών

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με ΠΟΙΝΙΚΗ υπόθεση, μπορείτε να απευθυνθείτε στο
Τμήμα διακίνησης & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ

Όροφος Γραφείο Τίτλος Τηλέφωνο 
6ος 1224 Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματέων Ποινικών Εδρών 210-640-4477
210-640-4476
6ος 1222 Επιμελητές (Ακροατήρια) 210-640-4474