Επιλογή Σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1224 6ος Μπεκιάρη Ευαγγελία Προϊσταμένη 210-640.4476-7
1229 6ος Αγγέλης Δημήτριος Γραμματέας έδρας 210-640.4493
1232 6ος Αλεξάκης Μιχάλης Γραμματέας έδρας 210-640.4677
1211 6ος Αλεξόπουλος Φώτιος Γραμματέας έδρας 210-640.4452
1225 6ος Ασημάκη Γεωργία Γραμματέας έδρας 210-640.4480
1213 6ος Βαζελάκης Νικόλαος Γραμματέας έδρας 210-640.4458
1228 6ος Βασιλοπούλου Μαργαρ. Γραμματέας έδρας 210-640.4489
1226 6ος Γαλανός Νικόλαος Γραμματέας έδρας 210-640.4463
1231 6ος Γιαννοπούλου Ναυσικά Γραμματέας έδρας 210-640.4498
1231 6ος Γεωργάκη Μαρία Γραμματέας έδρας 210-640.4497
1226 6oς Γιαννάτου Καλλιόπη Γραμματέας έδρας 210-640.4482
1227 6oς Παπανικολάου Αιμιλία Γραμματέας έδρας 210-640.4485
1234 6oς Δαβραντζή Χαρίκλεια Γραμματέας έδρας 210-640.4508
1221 6ος Δημητριάδου Ευαγγελία Γραμματέας έδρας 210-640.4472
1233 6ος Δούλαλα Ειρήνη Γραμματέας έδρας 210-640.4503
1211 6ος Δουφέκα Ελένη Γραμματέας έδρας 210-640.4451
1221 6ος Ζαρμακούπη Αικατερίνη Γραμματέας έδρας 210-640.4473
1231 6ος Γραμματέας έδρας 210-640.
1230 6ος Ιωαννίδη Παρθένα Γραμματέας έδρας 210-640.4495
1232 6ος Γραμματέας έδρας 210-640.
1211 6ος Καλαντζής Νικόλαος Γραμματέας έδρας 210-640.4453
1227 6ος Καμαριώτη Παναγιώτα Γραμματέας έδρας 210-640.4485
1212 6ος Γραμματέας έδρας 210-640.4454
1227 6ος Γραμματέας έδρας 210-640.4487
1233 6ος Καράπα Άννα Γραμματέας έδρας 210-640.4505
1236 6ος Κατσανίκα Δήμητρα Γραμματέας έδρας 210-640.4439
1122 6ος Κατσαρού Μαρία Γραμματέας έδρας 210-640.4547
1232 6ος Κατσιάρα Βασιλική Γραμματέας έδρας 210-640.4501
1231 6ος Κουρουνάρχης Χαράλ. Γραμματέας έδρας 210-640.4499
1229 6ος Κρουστάλλης Γεώργιος Γραμματέας έδρας 210-640.4491

1226

1235

1213

6ος

6ος

6ος

Κυριαζή Αγγελική

Κυριακάκη Μαρία

Κυριακάκη Παρασκευή

Γραμματέας έδρας

Γραμματέας έδρας

Γραμματέας έδρας

210-640.4483

210-640.4510

210-640.4460

1227 6oς Κωστοπούλου Αικατερίνη Γραμματέας έδρας 210-640.
1232 6ος Λιαγκόζη Βασιλική Γραμματέας έδρας 210-640.4502
1236 6ος Λιάσκου Ελένη Γραμματέας έδρας 210-640.4439
1211 6ος Μαρμαρινού Ανδρονίκη Γραμματέας έδρας 210-640.4450
1216 7ος Μαστοράκου Ελένη Γραμματέας έδρας 210-640.
1227 6ος Μητρόπουλος Στέφανος Γραμματέας έδρας 210-640.4487
1235 6ος Μιχαλόπουλος Νικόλαος Γραμματέας έδρας 210-640.4511
1234 6ος Μούσδη Ευστρατία Γραμματέας έδρας 210-640.4507
1213 6ος Μπαλωμένου Στυλιανή Γραμματέας έδρας 210-640.4459
1228 6ος Μποτσιβάλης Δημήτριος Γραμματέας έδρας 210-640.4794
1221 6ος Μυλωνά Βασιλεία Γραμματέας έδρας 210-640.4471
1122 6ος Νταγκούλη Γεωργία Γραμματέας έδρας 210-640.4547
1231 6ος Ντερζής Γεώργιος Γραμματέας έδρας 210-640.4499
1212 6ος Παϊλα Έλενα Γραμματέας έδρας 210-640.4454
1227 6ος Πανώργιου Νίκη Γραμματέας έδρας 210-640.4647
1214 6ος Γραμματέας έδρας 210-640.
1235 6ος Παπαηλιού Μαρία Γραμματέας έδρας 210-640.4509
1230 6ος Γραμματέας έδρας 210-640.4494
1226 6ος Παυλόπουλος Ηρακλής Γραμματέας έδρας 210-640.4481
1230 6ος Πολυκρέτη Αλεξάνδρα Γραμματέας έδρας 210-640.4494

1234

1232

6ος

6ος

Πουρή Φωτεινή

Πουσίου Αλεξάνδρα

Γραμματέας έδρας

Γραμματέας έδρας

210-640.4508

210.640.4500

1225 6ος Γραμματέας έδρας 210-640.
1227 6ος Ρούφος Χρήστος Γραμματέας έδρας 210-640.4486
1229 6ος Σακελλαρίδου Κυριαφίνα-Ευτυχία Γραμματέας έδρας 210-640.4492
1105 5ος Σάρδη Σμαράγδα Γραμματέας έδρας 210-640.4666
1212 6ος Σιώζος Αθανάσιος Γραμματέας έδρας 210-640.4454
1212 6ος Γραμματέας έδρας 210-640.4454
1225 6ος Σωτηράκου Κυριακή Γραμματέας έδρας 210-640.4479
1225 6ος Τζέκου Ελευθερία Γραμματέας έδρας 210-640.4478
1228 6ος Τοπιζοπούλου Αναστ. Γραμματέας έδρας 210-640.4490
1235 6ος Τρανούλη Ευαγγελία Γραμματέας έδρας 210-640.4512

1233

1213

1211

1236

6ος

6ος

6ος

6ος

Τσάϊμου Ευαγγελία

Τσαμκόσογλου Μαρία

Τσελεπή Σουλτάνα

Τσικαλάκη Ελένη

Γραμματέας έδρας

Γραμματέας έδρας

Γραμματέας έδρας

Γραμματέας έδρας

210-640.4504

210-640.4459

210-640.4453

210-640.4439

1228 6ος Τσιρογιάννη Ευδοξία Γραμματέας έδρας 210-640.4488
1230 6ος Τσιτσικάου Ελισάβετ Γραμματέας έδρας 210-640.4496
1212 6ος Χαροκόπου Ευαγγελία Γραμματέας έδρας 210-640.4455
1214 6ος Χατζηεμμανουήλ Σοφία Γραμματέας έδρας 210-640.4462
1214 6ος Χρονόπουλος Παναγ. Γραμματέας έδρας 210-640.4463
1222 6ος Αδαμόπουλος Δημήτριος Ακροατήρια 210-640.4474
1222 6ος Πουσουλίδης Γεώργιος Ακροατήρια 210-640.4474